ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2556 / 15:55:08  
ปี 2555 โรงงานภาคเหนือปิด 109แห่ง
ปี 2555 มีโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือปิดตัวลง 109แห่ง จากทั้งหมดหมื่นหกพันแห่ง แต่มีสาเหตุแตกต่างกัน

คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยถึงสภาวะการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ ในปี 2555 ที่ผ่านมาว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวลง ทั้งสิ้น 109แห่ง จากโรงงานที่มีทั้งหมดประมาณ 1หมื่น 6พันแห่ง โดยโรงงานที่ปิดตัวลงนั้น มีแรงงานรวมประมาณ 4พันคน แต่เกือบทั้งหมดเป็นกิจการขนาดเล็ก มีทั้งผลิตงานเซรามิค สิ่งทอ เครื่องเรือนจากไม้ อัญมณี ที่ไม่สามารถปรับตัวได้จากปัจจัยต่างๆ อาทิ ต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 300บาท การขาดแคลนวัตถุดิบ เป็นต้น นอกจากนี้เป็นการย้ายสถานที่ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง เพราะค่าแรงเท่ากันหมดแล้ว อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าผิดปกติ โดยภาพรวมของผลผลิตอุตสาหกรรมของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะหดตัว 4.8% เนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อสาร และสินค้าเกษตรแปรรูป ยังขยายตัวตามความต้องการของตลาด

ข่าวโดย : สมรัตน์/สุวัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738