ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2556 / 15:13:11  
ไฟป่าแม่สะเรียง ติวเข้มราษฎรหมู่บ้านตามแนวชายแดน เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า ไฟป่าแม่สะเรียง ติวเข้มราษฎรหมู่บ้านตามแนวชายแดน เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า
สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียงติวเข้มราษฎรหมู่บ้านตามแนวชายแดน รับสถานการณ์ไฟป่า

วันนี้ 13 ก.พ. 56 สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง ร่วมกับแกนนำชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า จำนวน 10 หมู่บ้าน 7 ตำบล ของอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย บ้านห้วยโผ บ้านห้วยกองแป บ้านห้วยบง บ้านแพะคะปวง บ้านจอมกิตติ บ้านทุ่งแล้ง บ้านห้วยห้อม บ้านแม่สะลาบ บ้านหนองป่าแขม บ้านป่าหมาก จัดเสวนาเครือข่ายระดับตำบล แก้ไขปัญหาไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วม กว่า 120 คน เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ร่วมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า และจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
นายจิรภัทร ชัยกิตติพร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนไฟป่าเริ่มเกิดขึ้นแล้ว มีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ 30 หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าภูเขาสูงสลับซับซ้อนและใกล้แนวชายแดนเวลาเกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปดับไฟยากลำบาก บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้จัดชุดเฝ้าระวังไว้ 3 ชุดปฏิบัติการคอยลาดตระเวนไฟ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาการด้านไฟป่า เครื่องมือดับไฟป่าแก่ชุมชน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการแก้ไปปัญหาไฟป่าของชุมชน ขึ้นทุกหมู่บ้าน คาดว่าจะลดการเกิดไฟป่าในพื้นที่ลดน้อยลง และจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าที่ยั่งยืนต่อไป นายจิรภัทร ชัยกิตติพร ยังกล่าวอีกว่าปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าจำนวน 122 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 1,300 ไร่ มีผู้ได้รับผลกระทบเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจผลจากควันไฟป่าทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า 45,000 คนและพบว่ามีแน้วโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ข่าวโดย : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738