ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2556 / 08:00:52  
แม่ฮ่องสอน ยืดระยะเวลาคุมไฟป่าหมอกควันจาก 80 วัน เป็น 100 วันอันตราย แม่ฮ่องสอน ยืดระยะเวลาคุมไฟป่าหมอกควันจาก 80 วัน เป็น 100 วันอันตราย
แม่ฮ่องสอน ยืดระยะเวลาคุมไฟป่าหมอกควันจาก 80 วัน เป็น 100 วันอันตราย

นายจิรภัทร ชัยกิตติพร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เปิดเผยว่า นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) สั่งการให้วางมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเน้นหลักการทำงาน 2P 2R เน้นเรื่องป้องกัน เตรียมพร้อม รับมือและฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการการปฏิบัติ โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการห้ามไม่ให้มีการจุดไฟเผา ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วง 80 วันอันตราย (21 ม.ค.-10 เม.ย. 56) มีการปรับเปลี่ยนเป็น 100 วัน อันตราย (21 ม.ค.-30 เม.ย. 56 )
นายจิรภัทร ชัยกิตติพร กล่าวอีกว่า ปีนี้นายปลอดประสพ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องปรามและหยุดพฤติกรรมการเผา มุ่งเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด ในฐานะรับผิดชอบหลักจัดระบบบริหารจัดการให้ชัดเจน ต้องทำงานหนักตลอด 24 ชม. ในช่วง 100 วันอันตราย เพราะมีความเสี่ยงของการลักลอบจุดไฟเผา พร้อมจัดทำประกาศข้อกฎหมายห้ามเผา และบทลงโทษออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วกัน และมีมาตรการแจ้งเตือนภัยเมื่อค่าฝุ่นออง สูงเกินค่ามาตรฐาน นายจิรภัทร ชัยกิตติพร ย้ำอีกว่าหากพบเห็นเหตุไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1362 ของกรมอุทยานฯ 191 ของตำรวจแม่สะเรียง หรือสายด่วน 1784 ของป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

ข่าวโดย : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738