ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กุมภาพันธ์ 2556 / 15:07:15  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ – กระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา... ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ – กระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา...
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ – กระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.พะเยา...

วันนี้(27 ก.พ.56) ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯได้ติดตามตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชจังหวัด การรายงานผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด นโยบายด้านการเตรียมความพร้อม สู่อาเซียน และความคืบหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรมของการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัด , การติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 และการแก้ไขปัญหาสำคัญเฉพาะพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปี 2556 (ไฟป่า, หมอกควัน)
โดยนายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าให้ทางจังหวัดเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การละเมิดสิทธิผู้บริโภค และการพัฒนาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เชียงคำในพื้นที่ หมู่.5 และ หมู่ 6 ต.เจดีย์คำ และการก่อสร้างสะพาน คสล.ทดแทนสายบ้านสบสา-บ้านโจโก้ หมู่ที่ 5 ต.ร่มเย็น ก่อนเดินทางกลับ...

ข่าวโดย : นิรันต์ บุญแก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738