ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:15:03  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 จัด การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ประจำปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 จัด การแข่งขันกรีฑา นักเรียน ประจำปี 2555
เยาวชน จาก สถานศึกษา ใน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 เข้าร่วม การแข่งขัน กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

เช้าวันนี้ ( 28 กุมภาพันธ์ 2556 ) จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 จัดพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน ประจำปี 2556 มี นายจิรศักดิ์ มุทิตานนท์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน เปิด การแข่งขัน ที่ สนามกีฬา กลาง จังหวัดลำพูน โดย มี วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และ แสดงความสามารถในเชิงทักษะกีฬา ตามรุ่นอายุของนักเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา นักเรียน ใน ระดับ อนุบาล , รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี , 10 ปี , 12 ปี , 15 ปี และ รุ่นพิเศษ รวม ถึง การประกวด ขบวนพาเหรด , ประกวดกองเชียร์ ซึ่ง ทั้ง 3 กิจกรรม ได้ แบ่งเครือข่าย การแข่งขัน ออกเป็น 10 เครือข่าย และ 1 กลุ่ม โรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738