ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มีนาคม 2556 / 16:12:01  
ขบวนเดินรณรงค์และขบวนรถประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด ไร้หมอกควัน อากาศบริสุทธิ์ ขบวนเดินรณรงค์และขบวนรถประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์งดการเผาทุกชนิด ไร้หมอกควัน อากาศบริสุทธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปล่อยขบวนเดินรณรงค์และขบวนรถประชาสัมพันธ์ไม่เผา ไร้หมอกควัน อากาศบริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.30น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์และขบวนรถประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมสัปดาห์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2556 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกร งดการจุดไฟเผาทุกชนิด เป็นการลดควันที่เกิดจากการเผา เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่มิให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อความร่วมมือ ร่วมใจในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งกิจกรรมที่จัดประกอบด้วยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือในการดับไฟป่า การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมพร้อมนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และจัดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ ไม่เผาป่า ไร้หมอกควัน รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เข้าไปร่วมรณรงค์ในท้องที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738