ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 มีนาคม 2556 / 15:19:03  
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จประกอบพิธีประดิษฐาน พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  เสด็จประกอบพิธีประดิษฐาน พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบพิธีประดิษฐาน พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพ ศิรินทราบรมราชินี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย

วันนี้ (2 มี.ค.56) หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประกอบพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประดิษฐานยังพระบรมราชินยานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านคุ้ม (ดอยอ่างขาง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวโรกาสครบรอบ 179 ปี แห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศและพระบารมีแห่งพระองค์ที่ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและอาณาประชาราษฎร์เป็นอเนกประการ ด้วยพระราชโอรสทุกพระองค์ ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ผดุงบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ควรที่ชาวไทยทั้งปวงจักน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์สืบไป
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี หรือ พระนามเดิม หม่อมเจ้ารำเพย ศิริวงศ์ พระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2377 พระอัครมเหสีพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2404 สิริรวมพระชนมายุได้ 28 พรรษา ในรัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็น กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ และในรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

ข่าวโดย : อิสระ อินทร์พรม
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738