ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2556 / 14:10:04  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ด้านการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ด้านการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รักษาคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน ติดอันดับ 1 ใน 5 เป็นปีที่ 2

นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายวิศวกรรมและงานก่อสร้าง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวในโอกาสครบรอบ 25 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ในปี 2554 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดในโลก จัดโดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรก โดยตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 10 ในปี 2555 และติดอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2557 โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ประเภทท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสาร 2-5 ล้านคน และในปี 2555 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และยังคงรักษาอันดับ 1 ใน 5 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลกในกลุ่มประเภทผู้โดยสาร 2-5 ล้านคนไว้เป็นปีที่ 2 ขณะที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เตรียมพร้อมให้บริการ Wifi ฟรี ทั้งหมด 6 ท่าอากาศยานในสังกัดด้วย
นอกจากนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ยังมีการจัดตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมนและจังหวัดเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ โครงการ Green Airport ที่สนองตอบโครงการ Green Chiang Mai ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลคุณภาพอากาศ และสมรรถภาพการได้ยินของชุมชนรอบท่าอากาศยาน และจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738