ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มีนาคม 2556 / 10:38:52  
ปภ.แม่ฮ่องสอน อบรมผู้นำชาวบ้านในการป้องกันดินโคลนถล่ม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมผู้นำชาวบ้านในการป้องกันดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนในพื้นที่เป้าหมาย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร่างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวมเข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากทับบ้านเรือนของราษฎรเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งลักษณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประชาชนซึ่งมีถิ่นฐานบ้านเรือนตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องมีการสภาพเสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชน จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันและลดความสูญเสียและผลกระทบยามเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าว การอบรมโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้เน้นให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้ในการป้องกันเหตุและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดอุทกภัยดังกล่าวขึ้น

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738