ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2556 / 15:55:56  
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนัดพบตลาดงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้สโลแกน "สะดวก ทันใจ สมัครงานเร็วไว..ด้วยระบบคอมพิวเตอร์"
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนัดพบตลาดงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ เรือนคุ้มภูคำ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดจำนวนเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครกว่า 100 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา..//

นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อลดปัญหาการว่างงานของประชาชนคนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้พิการ ให้ได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัว เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการได้สมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครกว่า 100 บริษัท ตำแหน่งงานว่างทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดมากกว่า 3,000 อัตรา วุฒิการศึกษาตั้งแต่ไม่จำกัดวุฒิ จนถึงปริญญาตรี โดยการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการให้แก่ผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อช่วยลดจำนวนเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิต การประกอบอาชีพอิสระพร้อมฝึกอาชีพฟรี บริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และบริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยรถโมบายยูนิต (รถบริการตำแหน่งงานว่างผ่าน Internet) ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้ทั่วประเทศ
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ http://cmemployment.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และวันงานสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียนหรือกรอกใบสมัครอีกต่อไป สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดหางานในประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112744-6 ต่อ 26 ทุกวันเวลาราชการ..//

ข่าวโดย : วาสนา ไชยคำ เรียบเรียง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738