ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มีนาคม 2556 / 11:42:32  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรม " วันไตโลก " ประจำปี 2556 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรม " วันไตโลก " ประจำปี 2556
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรม"วันไตโลก" ขึ้น โดยในปีนี้หน่วยงานไตเทียม กลุ่มงานอายุรกรรม ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลเชียงรายฯ

นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันไตโลก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีการ จัดกิจกรรม “วันไตโลก” ขึ้น ซึ่งในปีนี้จะเน้นในเรื่อง “การลดเค็มเพื่อสุขภาพ”เป็นสำคัญ ภายในกิจกรรมจะมีการแสดงต่าง ๆ บนเวที อาทิ การแสดงชุดวิถีล้านนา ฟ้อนสาวไหม โดยเยาวชนจากศูนย์วัฒนธรรมเวียงชัย , การปฐกถาธรรม โดยพระอาจารย์โชคชาย อินทวังโส จาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย, การเสวนา “เคล็ดลับชะลอโรคไตและอยู่กับโรคไตอย่างมีความสุข”การจับฉลากชิงของรางวัล โดยกิจกรรม“วันไตโลก” นี้ ทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน ของรางวัลอีกมากมาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ ได้แก่ ห้องล้างไตช่องท้อง , ห้องไตเทียม , ศูนย์บริจาคอวัยวะ , กลุ่มงานเภสัชกรรม , คลินิกโรคเรื้อรัง , กลุ่มงานโภชนาการ , กลุ่มงานสุขศึกษา , หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลศรีบุรินทร์ , บริษัท Baxterและบริษัท Fesenius ภายในกิจกรรมนี้ จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกของที่ระลึก ฟรี !!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่14 มีนาคม 2556ตั้งแต่เวลา08.00 น. – 12.00 น. จะพิธีเปิดเวลา 09.00 น. โดย นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวรายงาน โดย นายแพทยสวัสดิ์ เพชรรัตน์ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันไตโลก” ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานไตเทียม กลุ่มงานอายุรกรรม โทรศัพท์ 053 – 910600 ต่อ 2180

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738