ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มีนาคม 2556 / 14:41:17  
ปศุสัตว์อำเภอฝาง แนะนำเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง ปศุสัตว์อำเภอฝาง แนะนำเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง
ปศุสัตว์อำเภอฝาง แนะนำเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้อาหารเสริมต่างๆ รวมทั้งลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์

นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอฝาง กล่าวว่า สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอฝางยังมีความแปรปรวนทั้งอากาศเย็นและบางครั้งก็อาจจะมีฝนตกบ้าง ทำให้สัตว์เลี้ยงอาจเกิดความเครียดและมีภูมิคุ้มกันต่ำเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกรเจ้าของสัตว์ควรจะเตรียมอาหารเสริม วิตามินและเกลือแร่ให้สัตว์เลี้ยงได้กินบ้าง รวมทั้งดูแลโรงเรือนให้สามารถป้องกันแดด ลม และฝน ส่วนในช่วงหน้าแล้งนี้เกษตรกรก็ต้องเตรียมเรื่องน้ำสะอาดและอาหาร พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง ขณะเดียวกันขอให้เกษตรกรได้มาลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับทางสำนักงานฯ หากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินเรื่อง ภัยแล้งจะได้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ได้มีประสานกับทางจังหวัดโดยศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์จังหวัดลำปาง ได้เตรียมสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ที่อำเภอไชยปราการ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ส่วนกรณีเกิดภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : อิสระ อินทร์พรม
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738