ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2556 / 17:09:15  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนอกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อำเภอปาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนอกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อำเภอปาย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนอกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อำเภอปาย

เช้าวันนี้(19 มีนาคม 2556) นายบุญณรงค์ ปิ่นทรัพย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อาคารองค์ความรู้ชุมชนชั้น 1 เทศบาลตำบลปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการ ขอและต่อ ใบอนุญาต แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา พร้อมทั้งให้บริการ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ การทำงานของขอและต่อ ใบอนุญาต แรงงานต่างด้าว ซึ่งกระทรวงแรงงานขยายเวลาการต่อจากวันที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งต่อไป ที่ อำเภอปาย ในวันที่ 2 เมษายน 2556/

ข่าวโดย : นางสาววาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738