ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มีนาคม 2556 / 17:21:54  
พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง พลเอกพิชาญเมธ  ม่วงมณี อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง
พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งด้วยวัย 67 ปี

พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ อายุ 67 ปี เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็ง ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาสหัส – หงษ์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 16.00 น. มีสวดพระอภิธรรมทุกคืนระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2556 และในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เคลื่อนศพสู่สุสานสันกู่เหล็ก และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา 16.00 น.
พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2489 ที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายไมตรี และ นางบุญช่วย ม่วงมณี สมรสกับ คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี (สกุลเดิม "จันทนากูล") มีบุตรีด้วยกัน คือ พันตรีหญิง พิชญา ม่วงมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก สำเร็จการศึกษาชั้น มศ.5 (หลักสูตรเตรียมทหาร 2 ปี) จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 จากนั้นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 16 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 7 ,รองผู้บัญชาการกรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ,เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 ,ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบก,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบทที่ 33 และ แม่ทัพภาคที่ 3 จนถึงปี พ.ศ. 2548 ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ หลังจากเกษียณอายุราชการ พลเอกพิชาญเมธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[4] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง แต่เนื่องจากพลเอกพิชาญเมธ มีอาการป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738