ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มีนาคม 2556 / 12:51:12  
อบต.แม่งอน จัดโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.แม่งอน จัดโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง จัดโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด โดยให้บริการทำหมัน ตอน และคุมกำเนิด ซึ่งเป็น ๑ ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นางสาวกนกอร สุนทรสัตถาพร นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง จัดทำโครงการควบคุมสุนัขและแมวจรจัด โดยมีกิจกรรมทำหมัน ตอน และฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลแม่งอน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว ซึ่งได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สำหรับราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ให้บริการ ก็ได้มีการจัดส่งวัคซีนและยาคุมกำเนิดไปให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้ายังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก อาทิ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัด

ข่าวโดย : อรรณพ ปริญญาโชตินันท์, นักศึกษาฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหา
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738