ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2556 / 10:35:25  
สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อไปฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ โดยรับสมัครบุคคลเพศชาย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุไม่เกิน ๓๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล(ช่างยนต์) สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาการก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตามกฎหมายแล้ว โดยจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างการฝึกด้วยสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ สอบถามทางโทรศัพท์ ๐๕๓. ๑๑๒๗๔๔ – ๖ ต่อ ๒๐

ข่าวโดย : อรรณพ ปริญญาโชตินันท์, นักศึกษาฝึกงานจุฬาลงกรณ์มห
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738