ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มีนาคม 2556 / 11:11:30  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมจัดงานทำบุญสร้างบารมี คาราวะบูชากตัญญูมุทิตาจิต คณะผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เลือกตำแหน่งเป็นชั้นสัญญาบัตร
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมจัดงานทำบุญสร้างบารมี คาราวะบูชากตัญญูมุทิตาจิต คณะผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เลือกตำแหน่งเป็นชั้นสัญญาบัตร

ดาบตำรวจ สมเกียรติ กาติน ประธานรุ่น กดต.53 รุ่น2 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดภาค 5 สายงานป้องกัน ปราบปราม จำนวน 532 นาย สายงาน จราจร จำนวน 58 นาย รวมจำนวน 590 นาย โดยจะเริ่ม เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดให้มีการทำบุญเป็นทานบารมีในวันปิดฝึกอบรม เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อผู้สำเร็จการอบรมที่จะเลื่อนยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร และคารวะ กตัญญูต่อทิศทั้งหก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน ศฝร.ภ.5 ตลอดจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำบุญสร้างสมบารมี และยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม รวมถึง ร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงหอพระ เพิ่มแสงสว่างให้เกิดความสง่างามและจัดเป็นอนุสรณ์ รุ่น กดต.53 รุ่นที่ 2
ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมโครงการทำบุญในวันที่ 29 มี.ค. 56 ตั้งแต่เวลา 05.00น. เป็นต้นไป ณ ลานลานฝึกหน้าหอพระ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : ภูริณัฐ รุมาถ ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738