ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2556 / 11:03:36  
งานเทศกาลล้านนาโลก เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จัดระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ งานเทศกาลล้านนาโลก เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จัดระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดงานเทศกาลล้านนาโลก จัดระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นำศิลปวัฒนธรรมล้านนามาจัดแสดงผสมผสานกับศิลปะและดนตรีจากทั่วโลก

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลล้านนาโลก ณ ประเสริฐแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่นจำกัด และทีมงาน เลอ มิวสิค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ยาวนาน มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สินค้าหัตถกรรม ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ จึงกล่าวได้ว่า ล้านนาเป็นพื้นที่ที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากทุกปี งานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเปิดล้านนาสู่โลก เปิดโลกสู่ล้านนา ถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ล้านนาเป็นที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลดีในการกระจายรายได้สู่ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สำหรับการแสดงในพิธีเปิดงานล้านนาโลก มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากกศิลปิน เอเชีย อัฟริกา อเมริกา และอีกหลายชาติ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างยิ่งใหญ่ งานดังกล่าว ออกร้านจำหน่าย อาหาร ผลิตภัณฑ์และสินค้าหัตถกรรมจากทั่วล้านนา ทั่วไทยและทั่วโลก การแสดงศิลปะล้านนาสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งงานปั้น วัฒนธรรมและดนตรีในรูปแบบประยุกต์ การพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับนักดนตรีพื้นบ้าน หรือด้วยการวาด เขียน ระบายวิสัยทัศน์ของตนเองในนิทรรศการ My Lanna การแสดงประชันกันระหว่างนักดนตรีและนักแสดงรุ่นใหม่ของล้านนา ชุดการแสดงพิเศษของแต่ละจังหวัด ทั้งศิลปินพื้นบ้านล้านนา ศิลปินชนเผ่า และศิลปินจากทวีปละหนึ่งประเทศ และนำสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738