ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 เมษายน 2556 / 16:02:30  
ชนเผ่า 40 เผ่านัดรวมพลเดินทางเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคล ชนเผ่า 40 เผ่านัดรวมพลเดินทางเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคล
ชนเผ่า 40 เผ่าจากทั่วประเทศไทยร่วม 5,000 คนนัดรวมพลเดินทางเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันฉัตรมงคล โดยในส่วนของภาคเหนือจำนวนประมาณ 1,500 คนนัดรวมตัวที่สถานีรถไฟเชียงใหม่วันที่ 4 พฤษภาคมนี้เวลา 11.00 น.

วันนี้ (10 เม.ย.56) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลโทธนยศ ศิริกุล ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำผู้แทนชนเผ่าและคณะกรรมการโครงการรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน กว่า 10 คน เข้าพบนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจากภาคเหนือ 18 ชนเผ่า ประมาณ 1,500 คนที่นัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางไปสมทบชนเผ่า 40 ชนเผ่าจากทั่วประเทศไทยร่วม 4,000 คน เพื่อร่วมกันจัดงาน “รวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2556 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีความรักและหวงแหนต่อผืนแผ่นดินไทย และเพื่อแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมสืบชะตาและถวายพระพรตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พิธีถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง การจัดนิทรรศการความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสวนาเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และ “ทำความดีตามรอยพระบารมีในหลวง” รวมทั้งกิจกรรมร่วมขอพรจากพระแก้วมรกตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในวันรวมตัวที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ และการเดินทาง รวมทั้งขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเดินทางด้วยการร่วมสนับสนุนน้ำ และ อาหาร ในวันนัดรวมตัว โดยแจ้งความจำนงได้ที่คุณวริศรา โทรศัพท์ 08-4804-9031 สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 252 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือ พ.อ.ศรัณย์ แสนพรหม กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 08-0111-7330 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2556

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738