ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2556 / 14:14:12  
เรือนจำกลางลำปาง จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ต้องขังชาย-หญิง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 เรือนจำกลางลำปาง จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ต้องขังชาย-หญิง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556
ที่ เรือนจำกลางลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมนึก สุขแสงธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ได้จัดกิจกรรม "พิธีทำบุญตักบาตร และสงน้ำพระ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ปี 2556" โดยได้ทำการนิมนต์ ดร.พระครูกัณตธรรมะโกวิท เจ้าอาวาสวัดป่ารวก และพระสงฆ์ลูกวัด รวมจำนวน 9 รูป เข้าทำกิจนิมนต์ภายในเรือนจำกลางลำปาง เปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังทั้งชาย และหญิง จำนวน 1,836 คน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ กระทำความดี เนื่องในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมืองวันสงกรานต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังทั้งชาย-หญิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกระทำความดี ดังเช่น พุทธศาสนิกชนทั่วไปพึงกระทำ และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับฟังพระธรรมเทศนา เป็นการเตือนสติแก่ผู้ต้องขังให้ตระหนัก ตั้งมั่น ในการทำความดี รู้สำนึกถึงคุณของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด และผู้มีพระคุณที่เคยให้การอุปการะ รวมถึงให้มีสติในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะได้ไม่ต้องหวนกลับเข้ามาในเรือนจำอีก ตลอดจนเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ญาติมิตร บุพการี ของตนเองที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกับคำว่า “ให้อภัย” คิดและตั้งต้นกับสิ่งใหม่เพื่อจะได้รับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ โดยนายสมนึก สุขแสงธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นจิตวิทยาทางการปกครองอย่างหนึ่ง ที่เมื่อเจ้าหน้าที่หยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้กับผู้ต้องขังแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับความร่วมมือกลับคืนมา ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของผู้ต้องขัง และกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ต้องขังมีความสุข ลดความเครียด อีกทั้งจะสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่เรือนจำได้เป็นอย่างดี
สำหรับกิจกรรมในงาน นอกจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องขังทุกคน ได้สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้ได้ประสบกับความหวังสิ่งที่ตั้งใจไว้ในชีวิต โอกาสนี้ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำ ได้ให้ผู้ต้องขังส่งตัวแทนผู้ต้องขังหญิง จำนวน 9 คน ผู้ต้องขังชาย จำนวน 9 คน เป็นตัวแทนของผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจำกลางลำปาง รดน้ำดำหัว ขอขมาลาโทษ และขอพร เนื่องในวันปีใหม่สงกรานต์ จากผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่เรือนจำ หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้นักโทษได้เล่นสาดน้ำสงกรานต์กัน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด จากสภาพในเรือนจำ และอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้ด้วย.

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738