ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2556 / 15:18:15  
สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ รับลงทะเบียนไปทำงานที่มาเก๊า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานในมาเก๊า และรับทะเบียนประวัติการทำงานกับบริษัท Sands China จำกัด มาเก๊า จำนวน 68 อัตรา ภายในวันที่ 25 เมษายนนี้

นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อไปทำงานในมาเก๊าและรับประวัติการทำงานเพื่อไปทำงานกับบริษัท Sands China จำกัด มาเก๊า ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโรงแรม ร้านอาหาร และคาสิโน โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ้างแรงงานไทย จำนวน 68 อัตรา ไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 อัตรา เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 3 อัตรา พนักงานยกกระเป๋า 3 อัตรา พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 20 อัตรา พนักงานนวดสปา 2 อัตรา พนักงานต้อนรับ 5 อัตรา หัวหน้าฝึกอบรมวิศวกร 1 อัตรา หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 20 อัตรา และ พนักงานผสมเครื่องดื่ม / พ่อครัวแม่ครัว 10 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานในมาเก๊าได้ที่ งานจัดหางานไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเจชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ ซึ่งการลงทะเบียนและยื่นประวัติการทำงาน ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 053 -112744 - 6 ต่อ 20 ทุกวันในเวลาราชการ

ข่าวโดย : ปวริศ วรรณพฤกษ์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์ฯ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738