ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 เมษายน 2556 / 13:35:50  
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดพะเยา ประกาศผลการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดพะเยา ประกาศผลการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดพะเยา ประกาศผลการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 พร้อมเตรียมเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก องคมนตรี ในวันที่ 27 เมษายนนี้ที่กรุงเทพมหานครฯ

นายสมาน ขันกฤษณ์ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมยกย่องผู้สูงอายุที่ได้ดำรงตนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และได้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์แก่งสังคมและประเทศชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดพะเยา ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุดีเด่นที่ทางอำเภอต่างๆ ส่งเข้ามาเพื่อส่งไปคัดเลือกในระดับประเทศ โดยมีแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายผู้สูงอายุดีเด่น และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2555 ของจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 คน ได้แก่ นายติ๊บ กรรณิกา จากอำเภอเชียงคำ , นายบุญส่ง เมืองกรุง จากอำเภอเมืองพะเยา , นายเปลี่ยน สีเสียดค้า จากอำเภอดอกคำใต้ , นายไพโรจน์ ปิงเมือง จากอำเภอเมืองพะเยา , และนายอภิสิทธิ์ เวียงคำ จกอำเภอเชียงคำ
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ จะเดินทางเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปรินซ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาคารโบเบ้ทาวเวอร์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานครฯ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738