ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2556 / 15:08:43  
ส.ปชส.น่านจัดกิจกรรมเสวนา"ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้" ส.ปชส.น่านจัดกิจกรรมเสวนา"ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้"
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจัดกิจกรรมเสวนา "ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข" ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจัดกิจกรรมเสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวถึง กิจกรรมเสวนา “ร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข” เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยได้เชิญอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชขน (อป.มช.) และสื่อมวลชน เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด กับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่ ๑๐ จังหวัดน่าน ซึ่งเคยเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ต่อประชาชนอย่างถูกต้องและยังได้ร่วมกันให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่เดินทางไปปฏิบัติใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว / ภาพ
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738