ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2556 / 16:50:13  
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานความปลอดภัยวันแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานความปลอดภัยวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สถานประกอบกิจการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยร่วมกับนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน บำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าบ้านใหม่ หมู่ ๕ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสุจินตนา ศรีตะระโส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการความปลอดภัยวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๖ บูรณาการแผนงานวันแรงงานแห่งชาติ และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการ ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ โดยเชิญชวนนายจ้างผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานในระบบและนอกระบบ ประมาณ ๒๐๐ คน ร่วมบำเพ็ญกุศล และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน
ภายในงานมีการสาธิตการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการแสดงพระธรรมเทศนา “ความประมาทกับการทำงาน”จากพระครูปัญญาศีลวัฒน์ รวมถึงการอภิปรายเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบของใคร” จากสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ในขณะที่งานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดให้วันที่ ๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นช่วงของการรณรงค์ส่งเสริม ให้ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบกิจการด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738