ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 เมษายน 2556 / 15:52:43  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดโครงการล้านนา แอดเวนเจอร์ 2013 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย , กีฬา และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   1  เตรียมจัดโครงการล้านนา แอดเวนเจอร์  2013 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย , กีฬา และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เช้าวันนี้ ( 26 เมษายน 2556 ) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดงานประชุมโครงการล้านนา แอดเวนเจอร์ 2013 ณ ห้องประชุมไอยเรศ โรงแรมเวียงศิริรีสอร์ท จ.ลำพูน โดยมีตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม จ. ภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมระดมความคิดเห็นในการส่งเสริมการจัด กิจกรรมที่ดึงดูดและเป็นเอกลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของแต่ละพื้นเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้มาเยือน

นาย สวัสดิ์ มูลภาที ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ร่วม เสนอ ความคิดเห็นในโครงการล้านนา แอดเวนเจอร์ 2013 ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลำพูน และ ลำปาง โดยจะมีการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและท่องเที่ยวเชิงกีฬา ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย และ คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด เพื่อจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเชิงกีฬา ออกแบบสนาม และ เส้นทางเพื่อการแข่งขันล้านนา แอดเวนเจอร์ โดยได้รับความร่วมมือหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน ในการสร้างความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเชิงกีฬาซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันงดงามทรัพยากรที่มั่นคงมีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ภูมิอากาศที่น่าอยู่ประชากรมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก นับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและเหมาะต่อการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ในด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับประเทศ การบริการทั้งทางด้านโรงแรม ที่พัก ร้านอาหารที่มีมาตรฐาน ระบบคมนาคม ขนส่งทางบกและทางอากาศที่ได้มาตรฐาน การให้บริการนำเที่ยวในการรับรองนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ จึงถือเป็นการระดมความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวละเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการขยายตลาดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเชิงกีฬา , รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษบนพื้นฐานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ สร้างความพร้อมในการจัดกิจกรรมล้านนาแอดเวนเจอร์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดในการแข่งขันล้านนาผจญภัย โดยจะมีกิจกรรมนำร่องเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภาคเหนือ สนามที่ 2 ที่ จังหวัดลำพูนซึ่งจะจัดในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติขุนตาล ซึ่ง นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตาม รายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/Lanna.Adventures.2013 หรือ http://www.lanna-adventure.com

ข่าวโดย : น.ส. กุสุมา แก้วทวีพงษ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738