ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 เมษายน 2556 / 10:07:03  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรสรรหากรรมการ ป.ป.จ.

นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรในจังหวัดลำปางทั้ง 9 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา 2. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 3. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน 4. สภาหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด 5. กลุ่มอาสาสมัคร 6. องค์กรเอกชน 7. องค์กรเกษตร 8. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน 9. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ส่งผู้แทนหน่วยงานฯเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้หัวหน้าหน่วยงานฯ หรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน รับและส่งแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 265 121 -3

ข่าวโดย : ทีมข่าว สวท.ลำปาง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738