ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2556 / 15:19:37  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เตือนสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคติดต่อแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้ทุกโรงเรียนเร่งจัดมาตรการสุขาภิบาล พร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลหรือเด็กเล็ก

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความห่วงใยนักเรียนในสถานศึกษา จะต้องดำเนินการการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยและสุขภาพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กเล็กในระดับชั้นอนุบาลถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องมีการพัฒนาการสมวัย ให้มีภูมิต้านทานโรคที่ดี และโรงเรียนจะต้องป้องกันและเฝ้าระวัง มิให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อขึ้นกับเด็กเล็ก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเมื่อเด็กที่เป็นโรคมาอยู่รวมกัน อาจติดต่อหรือระบาดไปสู่เด็กคนอื่นได้โดยง่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ได้เร่งดำเนินมาตรการสุขาภิบาลในโรงเรียน เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ของเล่นเด็ก ห้องสุขา ห้องน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร แก้วน้ำ และการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลโดยการล้างมือ การใช้ช้อนกลาง ทั้งนี้ สถานศึกษา ขอให้ประสานงานและขอความร่วมมือกับสาธารณสุขในชุมชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738