ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2556 / 10:28:46  
สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช
สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้ ตามอาคารของหน่วยงาน และบ้านเรือน และชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล โดยประดับธงตราสัญลักษณ์ในระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556นี้

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738