ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 พฤษภาคม 2556 / 11:05:30  
จทบ.น่าน นำกำลังพล พัฒนาวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล จทบ.น่าน นำกำลังพล พัฒนาวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
จทบ.น่าน นำกำลังพล พัฒนาวัด ร่วมกับประชาชนสร้างความสามัคคีกลมเกลียว โดยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนให้บริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พล.ต.ชีวัน โหละบุตร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร เดินทางไกลร่วมกับประชาชน ที่บ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดปัวชัย และบริเวณโดยรอบ เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมกับแจกเสื้อผ้าให้กับชาวบ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันฉัตรมงคล
กองทัพบก โดยจังหวัดทหารบกน่าน ได้ตระหนักถึงความห่วงใยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา พระองค์ทรงใฝ่พระทัยต่อพระพุทธศาสนาในทุกด้าน ประชาชนทุกภาคส่วนยังคงหวงแหน ในการเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกันประกอบกิจกรรมพัฒนาวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากได้ร่วมกันพัฒนาวัดบ้านปัวชัย แล้ว ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการและตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ / ข่าว /สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738