ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤษภาคม 2556 / 14:52:00  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา จัดงาน "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2556" สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา จัดงาน "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2556"
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา จัดงาน "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2556" เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน

นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา การค้าภายในจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ระบายผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดและทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา จัดงาน “มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดลค่าครองชีพประชาชน จังหวัดพะเยา ปี 2556” ในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดิน เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาที่ประหยัดให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ทั้งนี้ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย ของใช้ประจำวัน และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ประหยัด จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยา ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยาโทร.054 – 411159 – 60

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738