ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 พฤษภาคม 2556 / 22:09:58  
เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 3 ตุลาคม 2556

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจาก สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากในวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันครบ 2 รอบหรือ 24 ปีของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลำดับการติดตั้ง ได้แก่ ธงชาติ – ธงศาสนา – ธงพระมหากษัตริย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในบริเวณที่เหมาะสม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดภาพตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th มุมข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง ตราสัญลักษณ์ฉลองพระชันษา 100 ปี หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2708-9

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738