ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤษภาคม 2556 / 12:47:19  
รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ น่าเป็นห่วงเพราะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันถึง 10 เท่า รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ น่าเป็นห่วงเพราะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันถึง 10 เท่า
รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน ระบุสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ น่าเป็นห่วงเพราะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันถึง 10 เท่า

นางสาวเพ็ญพิศ เล่าเรียนดี รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มรุนแรง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มีผู้ป่วยแล้ว 57ราย อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 33 ราย สูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันถึง 10 เท่า แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาทุกแห่งร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
และในวันนี้มีการรณรงค์ในหมู่บ้านทุ่งกองมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โรงพยาบาล อสม. และประชาชน โดยสำรวจ ทำลายลูกน้ำ และฉีดพ่นหมอกควัน ทุกหลังคาเรือน สำหรับในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จะมีการรณรงค์เต็มพื้นที่ ในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ค 2556)

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738