ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 พฤษภาคม 2556 / 18:30:46  
เชิญร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับแจ้งจาก สำนักนายกรัฐมนตรีว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันครบ ๒ รอบหรือ ๒๔ ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร ลำดับการติดตั้ง ได้แก่ ธงชาติ – ธงศาสนา – ธงพระมหากษัตริย์
สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ท่านทรงมีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ ทรงอุปสมบทที่วัด บวรนิเวศวิหาร และสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อปี ๒๔๘๔ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จทรงออกผนวช ได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในบริเวณที่เหมาะสม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดภาพตราสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ www.opm.go.th

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738