ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2556 / 14:14:45  
รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมตัวแทนกลุ่มลูกหลานสืบสายเจ้าเจ็ดตน และประชาชนชาวลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมตัวแทนกลุ่มลูกหลานสืบสายเจ้าเจ็ดตน และประชาชนชาวลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม
ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานพิธี นำตัวแทนกลุ่มลูกหลานสืบสายเจ้าเจ็ดตนเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมด้วยเหล่าบรรดา ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง เจ้าผู้ครองนครลำปางในอดีต ผู้ซึ่งสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ กู้บ้านสร้างเมืองนครลำปาง ให้เป็นปึกแผ่น และอยู่ร่มเย็นเป็นปกติสุข มาจวบถึงปัจจุบัน

โดยในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา มีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ อีกจำนวน 9 รูป นำประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม และดวงวิญญาณของเหล่าวีรชนผู้กล้า ผู้เสียสละชีวิตในการศึก เพื่อกอบกู้เมืองลำปางให้เป็นเอกราชจากพม่า พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีบวงสรวงทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำน้ำขมิ้นส้มป่อย ผ้าขาวม้า พร้อมด้วยเครื่องสักการะดวงพระวิญญาณ ถวายต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม ซึ่งในพิธียังได้รับเกียรติจาก นางพอฤทัย ชินวัตร ตัวแทนครอบครัวชินวัตร และนางพรรทิภา สกุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิทีวีพูล ร่วมกันเป็นตัวแทนประชาชนชาวลำปาง ถวายพานบายศรี จุดธูปเทียนขอขมาต่อดวงพระวิญญาณ เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม และได้นำตัวแทนกลุ่มลูกหลานสืบสายเจ้าเจ็ดตน และประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันจุดธูปปักเครื่องบวงสรวง ถวายแด่ดวงพระวิญญาณ เจ้าพระยาสุลวฤาชัยสงคราม และดวงพระวิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งนครลำปางทุกพระองค์ รวมถึงดวงวิญญาณของเหล่าวีรชนผู้กล้า และเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพบูชา และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออดีตกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางทุกพระองค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ดวงพระวิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งนครลำปาง และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ เทวาอารักษ์ ในจังหวัดลำปาง ได้ช่วยปกป้อง คุ้มครองเมืองลำปาง ให้มีความเจริญก้าวหน้า อยู่เย็นเป็นสุข รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง.
ดูคลิป http://youtu.be/UbdjLSwljzA

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738