ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤษภาคม 2556 / 17:33:10  
ลำปางอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระนเรศวร
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ พลับพลาที่ประทับดอยพระบาท เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจแห่งการกอบกู้อิสรภาพ

โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทำพิธีอัญเชิญพระรูปเหมือน องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นประดิษฐาน ณ พลับพลาที่ประทับดอยพระบาท ภายในสถาบันวิจัยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานสงฆ์นำพระภิกษุ 9 รูป ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีสังเวยบวงสรวง ตามแบบโบราณราชประเพณี โดยมี พระครูวิเศษวรการ เจ้าอาวาสวัดหาดเชี่ยว เป็นผู้อ่านโองการอัญเชิญดวงทิพย์วิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประดิษฐานยังพระรูปเหมือน
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลำปาง ขอเชิญผู้สนใจ สั่งจองบูชาพระรูปเหมือน หรือเหรียญที่ระลึก องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะนำรายได้ร่วมสมทบทุนก่อสร้างพลับพลาสำหรับประดิษฐานพระรูปเหมือน และจัดซื้อเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศถวายแด่ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738