ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2556 / 15:31:55  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารจำนวนมาก หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารจำนวนมาก
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก

นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ (ชาย) และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) จำนวนมาก โดยในภาคเหนือรับสมัครระหว่างวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ
ผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานและเอกสารจริง ประกอบด้วย วุฒิการศึกษาตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ม.6ขึ้นไป บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ และผลการตรวจร่างกาย ส่วนผู้สมัครที่เป็นชายให้ยื่นใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ กองกลาง สป. ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-0893 และ 0-2456-9452

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738