ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2556 / 16:08:08  
รับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี
รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ หวังนำผลการระดมความคิดปรับปรุงให้เกิดประโยชน์

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนบทบาทสตรี ภาคเหนือ 17 จังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนองค์กรสตรี ภาครัฐ ภาคเอกชน การเมือง และสื่อมวลชนทั่วประทศ โดยแบ่งการจัดโครงการออกเป็น 4 ภาค ในส่วนของภาคเหนือเป็นจุดที่ 2 และจะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีให้มากที่สุด

ข่าวโดย : สุบิน ช่างภาพ : สุวัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738