ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2556 / 16:09:23  
ตรวจงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่าศาลา
ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมงานกองทุนหมู่บ้านตำบลท่าศาลา พบมีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกสตรีลงทะเบียนเข้าร่วมกองทุนฯ ไปแล้วกว่า 3 พัน 890 คน และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสมัครอีกจำนวนหนึ่ง โครงการที่กลุ่มสมาชิกขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 5 โครงการคือ โครงการจัดซื้อล๊อตเตอรี่เพื่อจำหน่าย, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อยอดกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าศรีบัวเงิน, โครงการสมุนไพรชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า, โครงการโคมสตรีบ้านดอนจั่นพัฒนา และโครงการต่อยอดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำโคม รวมงบประมาณ 1 แสน 8 หมื่น 5 พันบาท พร้อมกล่าวชื่มคณะกรรมการกองทุนที่ได้ตั้งใจเสียสละทำงานเพื่อขับเคลื่อนบทบาทสตรีให้อยู่เคียงข้างผู้ชายได้อย่างภาคภูมิ

ข่าวโดย : สุบิน ช่างภาพ : สุวัฒน์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738