ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2556 / 16:10:15  
ธกส.จ่ายบัตรสินเชื่อเกษตรกรหมดเดือนกันยายนนี้
ธ.ก.ส.เชียงใหม่ ตั้งเป้าจ่ายบัตรสินเชื่อเกษตรกรทั้งแสนกว่าใบให้หมดภายในเดือนกันยายนนี้ ในปี 55 เกษตรกรใช้ซื้อปุ๋ยกว่า 30ล้านบาท

นายวิสวัสดิ์ ญานะโส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ทั่วประเทศจำนวน 4ล้านใบ จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมาย 1แสน 1พัน 874 ใบ ปี 2555 ได้ส่งมอบไปแล้วกว่า 3หมื่นใบ ซึ่งเกษตรกรกว่า 2หมื่นรายได้ใช้ซื้อปุ๋ยวงเงินกว่า 30ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเร่งจ่ายให้หมดภายในเดือนกันยายนนี้
สำหรับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ คือ รัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทนทั้งหมด ที่ตั้งไว้ร้อยละ 7ต่อปี เป็นเวลา 4เดือน ร้านค้าที่ร่วมโครงการยกให้อีก 1เดือน และไม่มีค่าธรรมเนียม 5 เดือนแรก เกษตรกรใช้คืนเฉพาะเงินต้น เมื่อต้องคิดดอกเบี้ย ก็จะเริ่มคำนวนเฉพาะช่วงที่เริ่มใช้บัตร ซึ่งต่างจากการกู้จาก ธ.ก.ส.ที่ได้เงินเป็นก้อน เกษตรกรต้องเสียค่าดอกเบี้ยรวมทั้งปี

ข่าวโดย : สมรัตน์ ช่างภาพ : ทรงเกียรติศักดิ์
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738