ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มิถุนายน 2556 / 14:07:03  
สพป. พะเยา เขต 1 แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก พบกว่า 80 โรง ที่ต้องถูกยุบรวม... สพป. พะเยา เขต 1 แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก พบกว่า 80 โรง ที่ต้องถูกยุบรวม...
สพป. พะเยา เขต 1 แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก พบกว่า 80 โรง ที่ต้องถูกยุบรวม...

วันนี้ (3 มิ.ย.56) ที่ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 และคณะ ได้จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาลและรับฟังความคิดเห็น ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีจำนวน 41 โรง ใน 4 อำเภอที่จะต้องถูกยุบรวมประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว และอำเภอแม่ใจ ที่เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 60 คนลงมา ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีข้อเสนอชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงไปเรียนรวมกัน และการแยกเป็นเอกเทศ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป ในจำนวนนี้ได้ดำเนินการยุบรวมไปแล้ว 21 โรง เหลืออีก 20 โรง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของรัฐบาลมีบางประเด็นที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะการจ่ายค่ารถรับ-ส่ง นักเรียน กรณีโรงเรียนที่ไม่เข้าโครงการก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ ซึ่งเหมือนเป็นการบังคับเข้าร่วมโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เห็นว่าสิทธิ์ดังกล่าวโรงเรียนขนาดเล็กต้องได้รับทุกโรงที่ถูกยุบรวม เนื่องจากเป็นผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลตรงนี้
ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 140 โรง ซึ่ง 41 โรง เข้าเกณฑ์ที่จะต้องถูกยุบรวม และในจำนวนนี้ มี 2 โรง ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่ราบสูงและห่างไกลธุระกันดาร ....

ข่าวโดย : นศ.ฝึกงาน ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738