ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มิถุนายน 2556 / 14:43:32  
สพป.พะเยา เขต 1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแระรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแระรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
สพป.พะเยา เขต 1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแระรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

เช้าวันนี้ (3 มิ.ย.56) ที่ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (สพป.พะเยา เขต 1 ) นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และคณะ ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแระรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจาการนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงไปเรียนรวมกัน พร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก นำไปสู่การวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กล่าวว่า สพป.พะเยา เขต 1 มีโรงเรียนจำนวน 41 โรงใน 4 อำเภอที่จะต้องถูกยุบรวม ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว และอำเภอแม่ใจ เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีจำนวนตั้งแต่ 60 คนลงมา ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีข้อเสนอชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กหลายโรงไปเรียนรวมกัน และการแยกเป็นเอกเทศ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป ในจำนวนนี้ได้ดำเนินการยุบรวมไปแล้ว 21 โรง เหลืออีก 20 โรง อยู่ระหว่างการดำเนินการ
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยมีบางประเด็นที่ไม่เข้าใจโดยเฉพาะการจ่ายค่ารถรับ-ส่ง นักเรียน กรณีโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ ซึ่งเหมือนเป็นการบังคับเข้าร่วมโครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เห็นว่าสิทธิ์ดังกล่าวโรงเรียนขนาดเล็กต้องได้รับทุกโรงที่ถูกยุบรวม เนื่องจากเป็นผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าว
ขณะที่ทางด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 (สพป.พะเยา เขต 2) มีโรงเรียนทั้งสิ้น 140 โรง ซึ่ง 41 โรง เข้าเกณฑ์ที่จะต้องถูกยุบรวมและในจำนวนนี้มี 2 โรง ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากอยู่ในบริเวณที่ราบสูงและห่างไกลธุระกันดาร

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738