ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มิถุนายน 2556 / 14:22:27  
จังหวัดน่าน ประชุมผู้แทนจังหวัดและจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "น่านเกมส์" จังหวัดน่าน ประชุมผู้แทนจังหวัดและจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "น่านเกมส์"
จังหวัดน่าน ประชุมผู้แทนจังหวัดและจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 "น่านเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นายอดิศร พิทยายน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้แทนจังหวัดและจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีนายกสมาคมกีฬาจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ทั้ง 15 จังหวัด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม การประชุมผู้แทนจังหวัดและจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ได้กำหนดการจัดการแข่งขันและประลองแข่งขัน จำนวน 36 ชนิดกีฬา ไม่จัดการแข่งขัน จำนวน 6 ชนิดกีฬา รวม 42 ชนิดกีฬา ซึ่งจัดให้มีการจับสลากสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประเภททีม จำนวน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล/ ฟุตซอล บาสเกสบอล วอลเล่ย์บอลในร่วม เซปักตะกร้อ ส่วนกีฬาประเภททีมชนิดอื่น ไม่มีการจับสลากสายการแข่งขัน เนื่องจากเป็นการประลองแข่งขันและการแข่งขันแบบพบกันหมด นอกจากนี้ นายอดิศรฯ ประธานการประชุม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดน่าน มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 15 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 5,555 คน แยกเป็นนักกีฬาชาย 2,675 คน นักกีฬาหญิง 1,763 คน รวมนักกีฬา จำนวน 4,438 คน เจ้าหน้าที่ 1,117 คน ในส่วนของสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ขณะนี้จังหวัดน่านได้มีการจัดเตรียมที่พักสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ซึ่งใช้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน เป็นสถานที่พักให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พร้อมกับจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยอำเภอเมือง ได้แก่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนนันทบุรี โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน อำเภอสา ได้แก่ โรงเรียนสา และอำเภอปัว ได้แก่ โรงเรียนปัว ส่วนสนามต่างจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่โรงเรียน ลับแลศรีวิทยา

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738