ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2556 / 16:45:35  
จ.ลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จ.ลำพูน กำหนดจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2556 ในวันพุธ ที่ 26 มิ.ย. 2556 ที่ ร.ร.จักรคำคณาทร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ทำลายความมั่นคงของประเทศและเป็นบ่อนทำลายสังคม โดยเฉพาะทำลายลูกหลานคนไทยจำนวนมาก ปัญหายาเสพติด จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง ในปี 2556 จะจัดขึ้น ใน วันที่ 26 มิ.ย. 2556 ที่ ร.ร.จักรคำคณาทร องเมืองลำพูน โดยมีการประกวดและการแข่งขันต่างๆ อาทิ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาและสถานประกอบการ, การประกวดวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, การแข่งขัน Cover Dance ระดับมัธยม/ปวช. และ การแข่งขันถามตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน ต่างๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน มารวมพลังกัน เพื่อผนึกกำลังป้องกันและขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป และขอเชิญร่วมงาน วันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONEประจำปี 2556 ใน วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ ร.ร.จักรคำคณาทร อ.เมืองลำพูน โดยทั่วกัน.

ข่าวโดย : น.ส.ชื่นกมล หมอนคุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ข่าว
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738