ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2556 / 13:41:49  
อบต.เวียงทอง อ.สูงเม่น แพร่ เตรียมรับมือน้ำท่วม นำนักโทษลอกทางระบายน้ำ อบต.เวียงทอง อ.สูงเม่น แพร่ เตรียมรับมือน้ำท่วม นำนักโทษลอกทางระบายน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น แพร่ เตรียมรับมือน้ำท่วม ชาวบ้านร่วมกับเรือนจำจังหวัดแพร่ ลอกทางระบายน้ำหากเกิดน้ำท่วมน้ำจะได้ไหลสะดวก ซึ่งทุกปีจะเกิดน้ำท่วมเพราะเป็นหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำยม

วันนี้(12 มิ.ย.56) นางสุวารี รวบทองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นำนักโทษเด็ดขาด เรือนจำจังหวัดแพร่และชาวบ้าน ประมาณ 50 คน เพื่อมาขุดลอกทางระบายน้ำในเขตตำบลเวียงทอง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,2 และ 3 ระยะทางกว่าสองกิโลเมตร ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างชุมชนและเรือนจำ ตามนโยบายของกรมราชฑัณฑ์ ที่ต้องการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิด เพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยเป็นการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของต้องขัง ให้เป็นบุคคลที่สามารถเข้ากับสังคมทั่วไปเมื่อพ้นโทษ อีกด้วย
นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กล่าวว่า หมู่บ้านแห่งนี้ เกิดอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เพราะอยู่ติดกับแม่น้ำยม เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงต้องเตรียมการไว้ก่อน โดยการขุดลอกทางระบายน้ำในหมู่บ้าน หากเกิดเหตุอุทกภัยน้ำจะไหลสะดวกความเสียหายก็จะน้อยลง ก่อนที่แม่น้ำยมจะเพิ่มขึ้นสูงจนล้นเข้ามาในหมู่บ้าน และเชื่อว่าการลอกระบายน้ำครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้มากทีเดียว คาดว่าจะใช้เวลาในการขุดลอกประมาณ 20 วัน

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738