ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2556 / 14:49:06  
จังหวัดลำปาง ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอัตราย จังหวัดลำปาง ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอัตราย
จังหวัดลำปาง ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอัตราย

(21 มิ.ย.56) ช่วงบ่ายวันนี้ ณ บริเวณทางตัดผ่านรถไฟแยกดอนปาน สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมฝึกซ้อมแผนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอัตรายเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมี และวัตถุอัตรายเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการรับสถานการณ์ ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอัตราย ซึ่งอาจจะเกิดขั้นได้ในจังหวัดลำปาง
โดยจำลองสถานการณ์รถบัสบรรทุกผู้โดยสารแล่นผ่านฝ่าสัญญาณเตือนไฟเตือนเฉี่ยวชนท้ายรถกระบะบรรทุกที่จอดรอสัญญาณรถไฟอยู่ และพุ่งชนขบวนรถไฟที่กำลังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟ ขณะแล่นผ่าน ผลจากการชนทำให้ถังเชื้อเพลิงของรถบัสโดยสารที่บรรจุก๊าซเอ็นจีวี เป็นเหตุให้ก๊าซ รั่วพวยพุ่งขึ้นไปในบริเวณบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งบริเวณข้างเคียงเป็นที่ตั้งคลังน้ำมันเชลล์เอสโซ่ และปตท. ทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะขยายผลเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม และมีผู้บาดเจ็บประมาณ 20 คน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยระงับเหตุ ซึ่งต้องฉีดน้ำควบคุมเพลิงอยู่ห่างๆ พร้อมปิดการจราจรทั้ง 2 ฝั่ง ทั้ง 4 ช่องทางการจราจร พร้อมขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยหจ้าหน้าที่ใช้เวลาอุดรอยรั่วและระงับเหตุประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรม มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในระดับภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของเอกชน เท่านั้น จังหวัดลำปางจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาระงับ ยับยั้ง บรรเทาภัยที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลาดเวลา จึงได้มีการฦกซ้อมบนโต๊ะ (TTX) และฝึกซ้อมแผนภาคสนามขึ้น

ข่าวโดย : ภูริณัฐ รุมาถ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738