ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2556 / 17:15:56  
สำำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้อาเซียน
สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้อาเซียน

สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้อาเซียน เช้าวันนี้ (21 มิถุนายน 2556) นายสุทัศน์ กันทะมา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้อาเซียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในงานมีการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน” การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ เสริมปัญญา นำพาสู่อาเซียน” ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาไทใหญ่ การประกวดการแต่งกายตามประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน +3 และอาเซียน +6 ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม 10 คน การประกวดการประกอบอาหารประจำชาติในกลุ่มอาเซียน การประกวดดนตรีสตริง และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ข่าวโดย : วาสนา ไข่แก้ว / ทีมข่าว สวท.มส.
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738