ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มิถุนายน 2556 / 13:24:26  
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2556 โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้กว่า 300 คน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย บ้านพะโข่โหล่ ที่หมู่ 10 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้ถางทำลายเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ โดยได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ประมาณ 3 พันต้น ซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย และไม้ผลที่กินได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรทราชินีนาถ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า พื้นที่ปลูกป่าของหมู่บ้านพะโข่โหล่ในครั้งนี้จะให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้สอยร่วมกันและช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่จะป้องกันการพังทลายของดินและลดปัญหาการเกิดอุทกภัยด้วย.

ข่าวโดย : สมาน ต้นใส/สวศ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สวศ. แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738