ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2556 / 13:28:34  
เทศบาลเมืองน่าน พ่นหมอกควันกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย หลังพบการระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน พ่นหมอกควันกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย  หลังพบการระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองน่าน พ่นหมอกควันกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย หลังพบการระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาล 31 ชุมชน

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน นำโดย นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ออกพ่นหมอกควันไล่ยุงลายตามชุมชนและพื้นที่สาธารณะของเขตเทศบาลเมืองน่าน หลังพบมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองน่าน และเขตเทศบาลเมืองน่าน อย่างต่อเนื่อง รวม 31 ชุมชน และแต่ละชุมชนมีพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ จำเป็นต้องเข้มงวดเรื่องการทำลายแหล่งเพาะขยายพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ขณะที่ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า ซึ่งหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ก็ให้ความสำคัญโดยร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ให้พ่นหมอกควันไล่ยุงและเข้มงวดเรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำด้วย โดยได้ขอความร่วมมือกับชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ให้เข้มงวดเรื่องการทำลายแหล่งเพาะขยายพันธุ์ลูกน้ำ โดยออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทุก ๆ 5 - 7 วัน ให้นำทรายอะเบท นำไปใส่ตามจุดที่ต้องมีน้ำขัง เช่น ขารองตู้กับข้าว หรืออ่างน้ำต่าง ๆ ภายในบ้านและบริเวณชุมชน หากมีฝนตกขอให้สำรวจภาชนะในบ้านที่ไม่ใช้แล้ว วางเกะกะ ซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ขอให้เน้นในเรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ แต่หากว่ายังมียุงลายหรือพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก ก็จำเป็นต้องใช้วิธีการพ่นหมอกควันไล่และกำจัดยุงลาย และขอความร่วมมือให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานทุกครัวเรือนด้วย
ด้านผู้ประกอบการรับซื้อของเก่ารายใหญ่ ได้เข้มงวดให้พนักงานดูแลเรื่องภาชนะที่อาจมีน้ำท่วมขัง เช่น ยางรถยนต์ หรือ กล่องและขวดพลาสติกต่างๆ รวมทั้งหากดูแลไม่ทั่วถึงก็จะให้นำน้ำมันไปใส่ไว้ ป้องกันไม่ให้มีแหล่งน้ำขังและเป็นที่เพาะขยายพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองน่าน ในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อสกัดกั้นการแพร่ขยาย ของลูกน้ำยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับคนในชุมชนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ไข้เลือดออกว่า ขณะนี้จังหวัดน่าน พบการระบาดของไข้เลือดออกในเกือบทุกอำเภอ และพบว่ามีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 220 ราย แต่ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต.

ข่าวโดย : สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738