ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กรกฎาคม 2556 / 12:54:02  
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบรรจุกล้า โครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษ์ดิน รักษ์น้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบรรจุกล้า โครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษ์ดิน รักษ์น้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัย  ตามโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี  อย่างต่อเนื่อง
มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาโครงหารปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ คณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กร ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบรรจุพันธุ์กล้าไม้

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบรรจุกล้า โครงการปลูกป่าสร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษ์ดิน รักษ์น้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี อย่างต่อเนื่อง ที่เรือนเพาะชำมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บ้านหัวดอย-บ้านเก็ต ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาโครงหารปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ คณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กร ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบรรจุพันธุ์กล้าไม้ หลากหลายชนิดสายพันธุ์ ไม้โตช้าและไม้โตเร็ว โครงการปลูกป่า สร้างคนบนวิถีพอเพียง รักษ์ดิน รักษ์น้ำ ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรราชินีนาถ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2556 นี้ โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ทางมูลนิธิฯ ได้เข้าดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนมีนาค 2555 และทำ โรงเรือนเพาะกล้า ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ 84 ชนิด เพื่อนำไปปลูกเสริมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งการเพาะพันธุ์กล้าไม้ รวมถึง การนำกล้าลงถุงเพาะ การขนส่งกล้าไม้ไปยังโรงเรือน ของหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเพาะกล้าไม้ให้ทันก่อนเข้าช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่อัตราการตายน้อย และต้นกล้ามีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งอาสาสมัครมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการเพาะขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “คนอยู่กับป่า” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ “ปลูกป่า ปลูกคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีหลักคิดว่าการปลูกป่าจะสำเร็จได้เมื่อปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และป่าที่ปลูกนั้นสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อยู่รอดได้โดยไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ป่า หรือ “ปลูกคน” ได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต้นแบบตั้งแต่ปี 2556 นี้ และจะดำเนินงานจนถึงปี 2560 โดยนำประสบการณ์ในการปลูกป่าที่ดอยตุง ปางมะหัน และปูนะ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการและแบ่งสัดส่วนพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอา “ดอยตุงโมเดล” นี้ไปเป็นต้นแบบของการปลูกป่าทั่วประเทศ .....................................................................................................

ข่าวโดย : บรรลือ/ภาพ/ข่าว/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738