ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2556 / 15:27:30  
สาธารณสุขเชียงราย รวมพลัง อสม. ขจัดภัยร้าย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก 10-16 กรกฎาคม นี้ สาธารณสุขเชียงราย รวมพลัง อสม. ขจัดภัยร้าย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก 10-16 กรกฎาคม นี้
สาธารณสุขเชียงราย รวมพลัง อสม. กว่า 2 หมื่นคน ขจัดภัยร้าย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2556 พร้อมเผยข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 กรกฎาคม 2556 จังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 3,645 ราย เสียชีวิต 4 ราย มากสุดของประเทศ เฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้ว 499 ราย

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันขจัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วย 120,000 – 150,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2 พันล้านบาท เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดลูกน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือ ขจัดภัย ยุงลายอาละวาด แพร่ระบาดไข้เลือดออก ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้น “รวมพลัง อสม.ขจัดภัยร้าย กำจัดยุงลาย พิชิตไข้เลือดออก” กำหนดจัดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2556 โดยให้ อสม.ที่มีกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็นแกนนำปราบยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วและมากที่สุด เนื่องจากเดือนนี้เป็นช่วงฤดูการระบาด มักมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุด นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังเพิ่มความเข้มงวดติดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ทุกจังหวัดเข้มข้น 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.การขจัดยุงตัวเต็มวัยและลูกน้ำเพื่อลดจำนวนยุงลายที่เป็นตัวการแพร่เชื้อไข้เลือดออก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด 2.ให้ส่งหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ที่พบผู้ป่วย เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่ระบาด ไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มในพื้นที่เดิม และ3.ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แจกยาทากันยุง และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง เพื่อลดการเสียชีวิต
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 8 กรกฎาคม 2556 พบผู้ป่วย 3,645 ราย เสียชีวิต 4 ราย เฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 499 ราย พบมากที่สุดที่อำเภอแม่สาย 191 ราย สำหรับช่วงการรณรงค์ครั้งใหญ่ระหว่างวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2556 จึงขอความร่วมมือโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด ศาสนสถาน หน่วยงานต่างๆ และทุกครัวเรือน ร่วมมือกับ อสม. ในเชียงรายซึ่งมี 24,880 คน ช่วยกันทำลายลูกน้ำยุงลาย กำจัดยุงตัวเต็มวัย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ให้มากและเร็วที่สุด

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738